Obsługa Klienta
to nasz priorytet


Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. W razie potrzeby zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Faktury


Czy powinienem opłacać dokumenty rozliczeniowe wystawione przed wprowadzeniem Tarczy Antyinflacyjnej?

Tak. Klienci powinni opłacać należności zgodnie z otrzymanymi dokumentami rozliczeniowymi. Obniżka VAT i zwolnienie z akcyzy zostaną uwzględnione na fakturach rozliczeniowych obejmujących okresy, w których ma być obniżony VAT i zniesiona akcyza.

O ile obniżona zostanie akcyza w trakcie obowiązywania Tarczy Antyinflacyjnej?

Od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. podatek akcyzowy obniżony zostanie z 5,00 do 0,46 zł/ MWh.

O ile obniżony zostanie VAT w trakcie obowiązywania Tarczy Antyinflacyjnej?

Podatek VAT na prąd zostanie obniżony z 23 na 5% na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r

Jak dezaktywować powiadomienia SMS/e-mail?

Zmiana preferencji powiadomień możliwa jest poprzez kontakt mailowy na adres: bok@solare.pl. Jeśli w przyszłości zechcesz przywrócić powiadomienia, wystarczy, że ponownie aktywujesz zgody.

Jak aktywować powiadomienia SMS/e-mail?

Poprzez powiadomienia SMS oraz e-mail przypominamy o:

  • wystawieniu faktury,
  • zbliżającym się terminie płatności,
  • nieuregulowanych płatnościach po terminie.

Swoje preferencje dotyczące powiadomień i ścieżki komunikacji możesz zmienić w każdym momencie na portalu eBOK, Po zalogowaniu, z panelu po lewej stronie wybierz „Lista umów”, następnie „Umowa” i przejdź do podstrony „Wyrażone zgody”. Ustawienia zgód zmienisz poprzez przełączenie przycisku „Tak/Nie”.

Zmiana preferencji powiadomień możliwa jest również poprzez kontakt mailowy na adres: bok@solare.pl.

Dlaczego otrzymałem FV od dwóch sprzedawców za ten sam okres?

Sprawdź, czy obie FV są wystawione za sprzedaż energii elektrycznej, czy może jedna jest za sprzedaż (od nas), a druga za dystrybucję energii:
a. Jeśli jedna jest za sprzedaż (od nas), a druga za dystrybucję energii, to jest to poprawnie,
b. Jeśli obie FV są wystawione za sprzedaż energii elektrycznej, to należy zweryfikować okres umowy – u którego sprzedawcy w tym okresie umowa sprzedaży energii elektrycznej była aktywna.

Dlaczego otrzymuję dwie faktury?

Jedna faktura zawiera opłaty za dystrybucję energii elektrycznej i jest wystawiana przez OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego), druga faktura zawiera opłaty za sprzedaż energii elektrycznej i otrzymują ją Państwo od Solare Energy.

Jaki jest numer konta do przelewu? Na FV są wskazane dwa lub nie ma numeru na białej liście podatników.

Informujemy, że wpłaty należy dokonać na numer konta, który jest na fakturze wytłuszczonym drukiem, ponieważ to jest indywidualny numer Twojego konta w naszym systemie. Tego numeru na białej liście nie ma, ponieważ jest to subkonto do konta wskazanego poniżej w treści wyjaśniającej. Zatem na białej liście widnieje jedynie konto główne.

Co zrobić, gdy umowa już się skończyła, a ja nadal dostaję od was faktury?

Zweryfikuj, za jaki okres została wystawiona FV i do kiedy trwała umowa. Jeżeli fakturowany okres to okres trwania naszej umowy – prawdopodobnie wcześniej nie otrzymałeś rozliczenia za ten czas, lub jest to faktura korygująca dotychczasowe rozliczenie. Jeśli nadal występują niezgodności, zgłoś to do BOK.

Zawarłem cesję umowy na mój dotychczasowy licznik – lokal został przejęty przez kogoś innego, a nadal otrzymuję faktury na swoje dane. Co zrobić?

Faktury na nowego nabywcę będą wystawiane od daty wejścia w życie cesji, czyli terminu na jaki Państwa Operator Systemu Dystrybucyjnego przyjmie zmianę odbiorcy na punkcie poboru. Natomiast dokumenty wystawiane do dnia przyjęcia zgłoszenia cesji będą jeszcze na poprzedniego nabywcę.

Wynika to z konieczności realizacji całego procesu zmiany odbiorcy, który jest czasochłonny i niezależny od nas. O przyjętych datach cesji biuro obsługi Klienta informuje po ich zatwierdzeniu zarówno Państwa jak i drugą stronę umowy cesji.

Dlaczego otrzymałem korekty do FV?

Faktury korygujące są wystawiane zazwyczaj w związku z weryfikacją danych pomiarowych, otrzymanych od Operatora Sieci Dystrybucyjnej, dotyczących ilości pobranej przez Państwa energii elektrycznej. Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, za odczyt układów pomiarowo-rozliczeniowych odpowiada Operator Sieci Dystrybucyjnej. To na podstawie przekazanych przez niego danych, sprzedawca energii elektrycznej wystawia faktury za sprzedaną energię elektryczną.

Zgodnie z Instrukcjami Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, dane przekazywane przez Operatorów Sieci Dystrybucyjnych mogą być korygowane nawet do 15 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wykonywana jest korekta. Oznacza to, że do tego czasu dane pomiarowe, będące podstawą do dokonania rozliczeń za sprzedaną energię elektryczną mogą zostać zmienione, w związku z czym powstaje konieczność dokonania wstecznych korekt faktur VAT dotyczących zafakturowanych już okresów rozliczeniowych.

Po dokonaniu niniejszej korekty, ilość zafakturowanej sprzedanej energii elektrycznej powinna pokrywać się z ilością energii elektrycznej wynikającą z faktur dystrybucyjnych wystawionych przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Chcielibyśmy podkreślić, że czas korekty danych rozliczeniowych jest całkowicie niezależny od sprzedawcy energii

Mam plan rozliczeniowy rzeczywisty – co to znaczy? Jak często będą FV?

Plan polega na rozliczeniu w oparciu o rzeczywiste zużycie energii elektrycznej. Faktury wystawiamy dopiero po otrzymaniu odczytu od Twojego Operatora Sieci Dystrybucyjnej.

Ile mam dni na opłacenie faktury?

Termin wskazany jest na FV. Termin płatności to 14 dni od daty wystawienia faktury.

Jak zmienić adres, na który wysyłana jest e-faktura? Jak zmienić sposób wysyłki z pocztowego na mailowy lub odwrotnie?

Poprzez zgłoszenie na infolinii lub mailem na bok@solare.pl.

Co w przypadku, gdy zgubiłem/zniszczyłem fakturę?

Informację o fakturze możesz uzyskać telefonicznie lub przez e-mail. Jeżeli chciałbyś ponownie otrzymać fakturę, zgłoś to podczas kontaktu z BOK, a prześlemy duplikat faktury.

Co w przypadku, gdy na moim koncie powstała niedopłata?

Powstałą niedopłatę należy jak najszybciej uregulować, ponieważ od nieterminowych płatności naliczane są odsetki ustawowe.

Jaki jest numer rachunku bankowego i co należy wpisać w tytule przelewu?

Numer Klienta znajdziesz na każdej fakturze za prąd. W tytule przelewu podaj nr faktury, za którą płacisz.

Gdzie znajdę nr Klienta?

Numer Klienta znajduje się na fakturze rozliczeniowej po symbolu /K…. w numerze faktury: FVE-R/K…/…/2021

Dlaczego faktury są czarno-białe?

W trosce o środowisko drukujemy faktury czarno-białe – są one oryginałami.

Jak możemy Ci dziś pomóc?


Masz więcej pytań?
Wybierz swoją kategorię.

Nasza infolinia z chęcią Ci pomoże:

Możesz też do nas napisać:

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.