Obsługa Klienta
to nasz priorytet


Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. W razie potrzeby zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Umowy


Cennik i umowa sprzedaży rezerwowej

Cennik prowadzonej przez nas sprzedaży rezerwowej znajdziesz pod tym linkiem: Solare – Cennik sprzedaży rezerwowej 2023-2025

 

Wzory Rezerwowej umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji oraz Rezerwowej umowy sprzedaży energii elektrycznej znajdziesz pod tym linkiem: Oferta sprzedaży rezerwowej – wzory umów

 

Ile lat moja instalacja będzie się zwracała?

Wszystko zależy od mocy Państwa instalacji oraz średniego zużycia energii w gospodarstwie domowym / firmie. Mając te informacje jesteśmy w stanie indywidualnie przybliżyć okres zwrotu inwestycji.

Kiedy Operator przyłączy moją mikroinstalacje do sieci?

Operator w ciągu 30 dni od daty przesłania zgłoszenia, zweryfikuje dokumenty i ustali datę wymiany lub przeprogramowania licznika.

Kto jest odpowiedzialny za uruchomienie mojej instalacji po wymianie licznika na dwukierunkowy?

Po montażu inwestor zostaje przeszkolony przez ekipę z zakresu obsługi swojej instalacji. Uruchomienie falownika po wymianie licznika przez zakład energetyczny leży w gestii inwestora. W razie pytań możemy przeprowadzić przez ten proces klienta zdalnie.

Jak dokonać zgłoszenia instalacji do Państwowej Straży Pożarnej?

W celu dokonania zgłoszenia instalacji do PSP, otrzymane z biura dokumenty należy dostarczyć do pobliskiej Straży Pożarnej w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron oraz pozyskać potwierdzenie zgłoszenia.

Czy projekt instalacji PV jest uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych?

Tak, projekty naszych instalacji są uzgadnianie z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

OSD wymieniło mi licznik, czy to już wszystko?

Nie, po wymianie licznika należy dopilnować formalności w zakresie swojej umowy sprzedaży energii elektrycznej. Oznacza to, że należy dokonać aktualizacji umowy kompleksowej o źródło wytwórcze jakim jest mikroinstalacja lub poinformować swojego obecnego sprzedawcę prądu o fakcie zainstalowania instalacji PV na danym PPE.

Kiedy mogę uruchomić moją instalację?

Instalacja powinna pozostać wyłączona do momentu wymiany licznika na dwukierunkowy lub przeprogramowania obecnego. Wcześniejsze korzystanie z instalacji PV, może wiązać się z dodatkowymi kosztami na fakturze rozliczeniowej za energię elektryczną.

W jakim czasie moja instalacja pv zostanie zgłoszona do OSD?

Jeżeli w umowie zostało zaznaczone, iż zgłoszenie dokonywane jest przez Solare Energy to zgłoszenie do OSD odbywa się w ciągu 21 dni od płatności końcowej – gotówką lub w przypadku leasingu od podpisania protokołu odbioru.

Czy termin realizacji umowy może ulec zmianie?

Tak, wydłużenie terminu może nastąpić w przypadku: występowania warunków atmosferycznych uniemożliwiających bezpieczny montaż Instalacji Fotowoltaicznej; wystąpienia siły wyższej; wpłaty przez Klienta zaliczki w terminie późniejszym niż wynikający z Umowy; zmiany ustalonego terminu montażu Instalacji Fotowoltaicznej na wniosek Klienta; opóźnień wynikających z działań lub zaniechań podmiotów niezależnych od Sprzedawcy; realizacja Umowy nie będzie możliwa na skutek nieprawdziwych lub niekompletnych informacji zawartych w Załączniku nr 2 – Ustalenia montażowe (audyt PV).

Kiedy zostanę poinformowany o starcie przygotowań do montażu mojej instalacji?

Przed przystąpieniem do montażu na adres mailowy podany w umowie, wpłyną komunikaty zawierające daty dostaw komponentów do realizacji montażu. Następnie nasz koordynator skontaktuje się z Państwem w celu wyznaczenia terminu montażu.

W jakim czasie zostanie zrealizowany montaż mojej instalacji fotowoltaicznej?

Montaż Instalacji Fotowoltaicznej nastąpi w terminie 30 dni od dnia:

1) Zaksięgowania pełnej kwoty zaliczki wpłaconej przez Klienta;

2) poinformowania Sprzedawcy o zawarciu przez Klienta umowy z instytucją finansującą w przedmiocie finansowania Instalacji Fotowoltaicznej (w przypadku gdy Klient nie finansuje Instalacji Fotowoltaicznej ze środków własnych) wraz z przesłaniem Sprzedawcy skanu umowy.

Czy podpisując umowę z Solare Energy będę płacił 2 rachunki za prąd?

Jeśli skorzystasz z umowy sprzedażowej będziesz otrzymywał/-a dwie faktury: jedną za dystrybucję od OSD oraz drugą za sprzedaż energii od Solare Energy Sp. z o.o. Są to dwie faktury, ale obejmujące inny zakres opłat.

Co to jest cennik standardowy?

Cennik standardowy zawiera ceny ustalone dla każdej z taryf oraz wysokość opłaty handlowej. Cennik ten obowiązuje, jeśli dotychczasowy okres umowy dobiegł końca, a Umowa nie została wypowiedziana. W ten sposób zapewniamy Ci ciągłość dostaw i nie narażamy na sprzedaż rezerwową. Cennik znajdziesz pod adresem: Cennik-standardowy-dla-klientow-Solare-Energy-od-01.01.2023-r..pdf

Jaki mam okres wypowiedzenia umowy?

Okres wypowiedzenia umowy znajduje się w Ogólnych Warunkach Umowy.

Czy na czas zmiany sprzedawcy nie będę mieć odciętego prądu?

Nie. Zmiana sprzedawcy jest bezpieczna i odbywa się bez przerw w dostawie prądu, ponieważ nie wymaga zmiany instalacji oraz licznika.

Czy muszę wypowiadać umowę u dotychczasowego sprzedawcy?

Możesz, ale nie musisz. Jeżeli udzielasz nam pełnomocnictwa, to my w Twoim imieniu wypowiadamy umowę i załatwiamy wszystkie formalności.

Czym różni się sprzedawca od dystrybutora?

Dystrybutor posiada własną sieć dystrybucyjną, czyli kable, transformatory i liczniki mierzące zużycie energii. Sprzedawca jest pośrednikiem, który korzysta z infrastruktury dystrybutora i jest odpowiedzialny za dostawę energii bezpośrednio do końcowego odbiorcy. Ponieważ sprzedaż energii nie podlega ograniczeniom, jej odbiorca może wybrać firmę, od której chce zakupić energię.

Czy instalacja fotowoltaiczna uprawnia do rozwiązania umowy bez naliczenia kary umownej?

Montaż instalacji fotowoltaicznej nie uprawnia do bez kosztowego rozwiązania umowy zawartej na czas określony z wcześniejszym terminem.

Czy mogę odstąpić od umowy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, możliwość odstąpienia istnieje dla Klienta Indywidualnego, spółek cywilnych i osobowych w terminie 14 dni od daty jej podpisania.

Buduję dom i chcę podłączyć do niego energię, czy mogę podpisać z wami umowę na budowę nowego przyłącza energetycznego?

Możliwe jest zawarcie umowy dla lokalizacji, w której realizowane będzie nowe przyłącze – niemniej jednak usługę przyłączenia realizuje dedykowany OSD (PGE, Tauron, Energa, Enea, Innogy itd.), więc najpierw należy zawrzeć umowę o przyłączenie oraz uzyskać Kartę Danych Technicznych. Z tymi dokumentami Solare Energy będzie mogło realizować umowę.

Czy po zmianie sprzedawcy na was coś się zmieni w moich rachunkach?

Po zmianie sprzedawcy, wystawcą faktury będzie Solare Energy, zatem zmieni się numer rachunku do wpłat oraz spółka prowadząca rozliczenia.

Jak sprawdzić jaką mam grupę taryfową?

Informację o aktualnej grupie taryfowej znajdziesz na umowie z dotychczasowym sprzedawcą lub na ostatniej fakturze.

Czy zajmiecie się załatwieniem formalności w moim imieniu?

Tak. Na podstawie pełnomocnictwa, przeprowadzimy zmianę sprzedawcy w Twoim imieniu – wypowiemy dotychczasową umowę na dostawy energii i dokonamy zgłoszenia zmiany sprzedawcy. Pełnomocnictwo podpiszesz razem z umową.

Czy zmiana sprzedawcy jest darmowa?

Tak. Zmiana sprzedawcy nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Ile trwa zmiana sprzedawcy?

Minimalny czas zmiany sprzedawcy to 21 dni – jest to termin nieprzekraczalny, gdyż z minimum takim wyprzedzeniem możemy dokonać zgłoszenia Twojej umowy do OSD.

Należy brać jednak pod uwagę czas na podpisanie umowy, weryfikowanie jej i dostarczenie w oryginale do naszej spółki. Dodatkowo uwzględniamy okres wypowiedzenia Twojej dotychczasowej umowy, tak by zmiana sprzedawcy nie wiązała się z żadnymi dodatkowymi dla Ciebie kosztami.

Jakie dokumenty są wymagane do zawarcia umowy na nowe przyłącze?

Wymagane dokumenty:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny Odbiorcy do korzystania z obiektu, którego dotyczy wniosek (np. akt notarialny),
  • schemat połączenia instalacji/sieci Odbiorcy z siecią OSD (dla wniosków dot. Taryfy A, B, C2x),
  • karta danych technicznych – warunki przyłączeniowe, lub oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej lub potwierdzenie możliwości świadczenia usług dystrybucji i określenie parametrów technicznych
  • umowa o przyłączenie,
  • pozwolenie na budowę – jeśli jest to plac budowy, jeśli nowy budynek,
  • dokument odbioru i zezwolenie na użytkowanie obiektu – jeśli jest to nowy budynek.

Jakie dokumenty są wymagane do zmiany danych, taryfy, cesji? Jakie są terminy nas zobowiązujące – kiedy Klient powinien dać znać o zmianie, tak aby weszła ona zgodnie z wnioskowaną datą?

Przy zmianie danych/cesji wymagane są następujące dokumenty:

  • Protokół zdawczo odbiorczy,
  • Dokument potwierdzający własność lokalu nowego właściciela/odbiorcy,
  • Numer umowy dystrybucyjnej.

W przypadku zmiany adresu PPE, nr budynku, nazwy ulicy – pismo z urzędu gminy/miasta o zmianie nazwy ulicy/nadaniu numerów itd.

Informacje o zmianie danych, a w szczególności cesji, należy przesłać do nas jak najszybciej, ze względu na terminy obowiązujące nas przy zgłaszaniu zmian danych w OSD. Podpisując umowę cesji, czy przekazując dokument zmiany danych należy mieć na uwadze, że zmiana może trwać nawet do dwóch miesięcy – w zależności od OSD i realizacji wniosku (przy złożeniu wniosku o UD na nowe dane, OSD ma 21 dni na przygotowanie UD, a po jej zawarciu dokonujemy zgłoszenia, które również wykonujemy na +21 dni).

Gdzie mogę dokonać zmian w umowie lub ustawieniach konta?

Prześlij zapytanie na bok@solare.pl – w swojej wiadomości zawrzyj elementy umowy, które chcesz zmienić: zmiany zgód, zgłoszenie zmian danych/taryfy/mocy itd.

Jaki jest czas rozpatrywania reklamacji?

Na rozpatrzenie reklamacji mamy 14 dni od daty przyjęcia zgłoszenia reklamacji (wpływ pisma/maila, telefon).

Jak możemy Ci dziś pomóc?


Masz więcej pytań?
Wybierz swoją kategorię.

Nasza infolinia z chęcią Ci pomoże:

Możesz też do nas napisać:

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.