Obsługa Klienta
to nasz priorytet


Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. W razie potrzeby zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Rozliczenia


Cennik standardowy dla klientów biznesowych od 01.01.2023 r.

Nasz cennik standardowy dla klientów biznesowych obowiązujący od 01.01.2023 r. znajdziesz pod poniższym linkiem:

Cennik standardowy dla klientów biznesowych od 01.01.2023 r.

Wniosek o zwrot nadpłaty

 1. Jeżeli Twoja nadpłata powstała w związku z zamrożeniem cen energii – pobierz poniższy wniosek:
  Wniosek o zwrot nadpłaty, dla odbiorców uprawnionych


 2. Jeżeli Twoja nadpłata nie powstała w związku z zamrożeniem cen energii – pobierz poniższy wniosek:
  Wniosek o zwrot nadpłaty
 3. Jeżeli na Twoim koncie widnieje nadpłata wynikająca zarówno z zamrożenia cen energii, jak i innych powodów, prosimy o złożenie obu wniosków. We wniosku dla odbiorców uprawnionych wpisz kwotę wynikającą z zamrożeń cen energii, we wniosku ogólnym wpisz kwotę nadpłaty niewynikającej z zamrożenia cen energii.

 

Oświadczenie w sprawie zwiększenia limitu „zamrożenia” cen energii

Pod poniższym linkiem znajdziesz wzór oświadczenia dla gospodarstw rolnych nieprowadzących działalności gospodarczej. 

 • w oświadczeniu należy podać numer decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające z wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej,
 • nazwę organu podatkowego, który wydał decyzję (najczęściej jest to wójt, burmistrz lub prezydent miasta),
 • do oświadczenia należy dołączyć kopię decyzji. 

Oświadczenie możesz złożyć:

 • w postaci papierowej, wysyłając na adres: al. Dębowa, 53-121 Wrocław → w tej sytuacji rekomendujemy wysyłkę oświadczenia listem poleconym, dzięki czemu otrzymasz dowód nadania oświadczenia, który ułatwi weryfikację datę złożenia oświadczenia;
 • lub w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres: bok@solare.pl.

Skany oraz zdjęcia podpisanych dokumentów nie będą przyjmowane.

 

WZÓR OŚWIADCZENIA:

___________________________________
Jeżeli szukasz informacji o limitach cen energii elektrycznej dla przedsiębiorców oraz „sektora jednostek samorządu terytorialnego”, wzoru oświadczenia dla przedsiębiorców lub szczegółów ustawy, prosimy o zapoznanie się z oficjalnymi, rządowymi komunikatami.

 

Ile będzie wynosiła cena energii po jej „zamrożeniu” w 2023 roku?

 Ceny te będą zależały od tego, u jakiego sprzedawcy jest podpisana Twoja umowa – taryfowanego, czy u sprzedawcy, który nie ma obowiązku stosowania taryfy zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki.

Solare Energy nie stosuje taryfy, więc cena energii elektrycznej zakupowanej od Solare Energy zostanie określona na podstawie obliczeń dokonanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i podana do dnia 31 grudnia 2022 roku.

 

 

___________________________________
Jeżeli szukasz informacji o limitach cen energii elektrycznej dla przedsiębiorców oraz „sektora jednostek samorządu terytorialnego”, wzoru oświadczenia dla przedsiębiorców lub szczegółów ustawy, prosimy o zapoznanie się z oficjalnymi, rządowymi komunikatami.

Jakie dokumenty, kiedy i gdzie należy przedstawić, aby uzyskać wyższy limit w ramach „zamrożenia” cen?

Dokumenty można składać od dnia wejścia w życie ustawy do 30 czerwca 2023 roku.

Należy złożyć:

 1. odpowiednie oświadczenie do Solare Energy (oraz do dystrybutora, jeżeli umowa z Solare Energy jest zawarta jedynie na sprzedaż energii); w oświadczeniu musi być zawarta odpowiednia klauzula o składaniu fałszywych zeznań;
 2. w przypadku limitu przewidzianego dla rolników:
  • w oświadczeniu należy podać numer decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające z wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej,
  • nazwę organu podatkowego, który wydał decyzję (najczęściej jest to wójt, burmistrz lub prezydent miasta),
  • do oświadczenia należy dołączyć kopię decyzji. 

Oświadczenie można składać od dnia wejścia w życie ustawy:

 • w postaci papierowej, wysyłając na adres: al. Dębowa 21/3, 53-121 Wrocław – w tej sytuacji rekomendujemy wysyłkę oświadczenia listem poleconym, dzięki czemu otrzymasz dowód nadania oświadczenia, który ułatwi weryfikację datę złożenia oświadczenia;
 • lub elektronicznie z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

___________________________________
Jeżeli szukasz informacji o limitach cen energii elektrycznej dla przedsiębiorców oraz „sektora jednostek samorządu terytorialnego”, wzoru oświadczenia dla przedsiębiorców lub szczegółów ustawy, prosimy o zapoznanie się z oficjalnymi, rządowymi komunikatami.

Prowadzę gospodarstwo rolne. Gdzie mogę sprawdzić swoje zużycie prądu? Czy ja się kwalifikuję do „zamrożenia” ceny?

Zużycie prądu znajdziesz na swoich fakturach rozliczeniowych, w tabeli w kolumnie: „ilość” przy pozycji „energia elektryczna całodobowa”. Na podstawie okresu ujętego na fakturze można wyliczyć  roczne rzeczywiste zużycie. Dzięki temu można sprawdzić, czy zużycie mieści się w odpowiednim limicie „zamrożonej” energii.

Prosimy pamiętać, że zamrożenie do 3 000 kilowatogodzin dla gospodarstw rolnych.

Nadwyżka względem limitu będzie rozliczana bez „zamrożenia” ceny.

___________________________________
Jeżeli szukasz informacji o limitach cen energii elektrycznej dla przedsiębiorców oraz „sektora jednostek samorządu terytorialnego”, wzoru oświadczenia dla przedsiębiorców lub szczegółów ustawy, prosimy o zapoznanie się z oficjalnymi, rządowymi komunikatami.

Czy oświadczenie o limicie cen energii jest dla mnie obowiązkowe?

Nie możemy zweryfikować faktu, czy nasi Klienci są odbiorcami uprawnionymi – zgodnie z ustawą, według wiedzy Solare Energy złożenie oświadczenia jest decyzją Klienta objętą odpowiedzialnością karną. 

Jaka data oświadczenia o limicie cen jest brana pod uwagę – wysyłki czy dotarcia oświadczenia do Solare Energy?

Liczona jest data stempla pocztowego widniejąca na oświadczeniu – warunkiem przyjęcia takiego oświadczenia jest jego kompletność i poprawność wypełnienia.   

Czy przesłanie oświadczenia o limicie cen po 30.11.2022 r. będzie rozpatrzone pozytywnie?

Oświadczenie zostanie przyjęte w kolejnym miesiącu, pod warunkiem jego poprawności – zgodnie z postanowieniami ustawy.

Które przedsiębiorstwa oraz podmioty z „sektora jednostek samorządu terytorialnego” korzystają z limitu cen energii?

Ustawa o limicie cen energii szczegółowo określa warunki, które należy spełnić, aby stać się odbiorcą uprawnionym do skorzystania z limitu. Po dokładne informacje prosimy kierować się do organów państwowych, które są odpowiedzialne za warunki prawne oraz wykonawcze przyjętych przepisów prawa. Szczegóły dostępne są w Dzienniku Ustaw oraz na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod adresem: https://www.gov.pl/web/klimat 

Zgodnie z wiedzą Solare Energy złożoność przyjętych rozwiązań sprawia, że najlepszym dla Państwa rozwiązaniem będzie konsultacja swojej sytuacji z działem prawnym lub księgowym, który zna właściwości prowadzonej działalności gospodarczej. 

Przypominamy również, że istnieje możliwość modyfikacji przez ustawodawcę przyjętych rozwiązań lub wprowadzenia nowych przepisów. 

Przesyłane Solare Energy oświadczenia mogą podlegać weryfikacji jedynie w zakresie ich kompletności co do uzupełnionych pól oświadczenia. W zakresie treści i wskazanych przez Państwa danych nie mogą podlegać weryfikacji lub ocenie z naszej strony.

 

Oświadczenie można składać: 

 • w postaci papierowej, wysyłając na adres: al. Dębowa 21/3, 53-121 Wrocław
 • lub elektronicznie z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

 

Jak możemy Ci dziś pomóc?


Masz więcej pytań?
Wybierz swoją kategorię.

Nasza infolinia z chęcią Ci pomoże:

Możesz też do nas napisać:

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.