Tarcza Antyinflacyjna i dodatek osłonowy


W ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej zdecydowano o przedłużeniu do końca 2022 r. tarczy antyinflacyjnej wprowadzonej wcześniej do 31 października br. Wydłużenie okresu obowiązywania dotyczy m. in. obniżki stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe, obniżenie akcyzy na energię elektryczną dla gospodarstw domowych oraz stawek VAT na żywność i gaz ziemny.

Realizując założenia Tarczy Antyinflacyjnej Solare Energy będzie uwzględniało w dokumentach rozliczeniowych VAT:

Rządowa Tarcza Antyinflacyjna zawiera również wsparcie dla gospodarstw domowych o średnich i niskich dochodach w postaci dodatku osłonowego. Za jego realizację odpowiedzialne są urzędy gmin.

Jak można skorzystać z dodatku?

Należy złożyć wniosek we właściwym urzędzie gminy do 31.10.2022 r. Dalsze instrukcje przekaże Ci urząd gminy, wskazując odpowiednie dokumenty oraz kroki do podjęcia. Wyczerpujące informacje o dodatku osłonowym znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska: www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy