Zamrożenie cen energii – korekty rozliczeń


4 listopada 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.


Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w ww. ustawie, odpowiedni odbiorcy, którzy dopełnili obowiązków ustawowych, mają prawo do zamrożenia cen energii również za minione miesiące w zakresie wskazanym w ustawie.

Podstawą do faktycznej realizacji wskazanego powyżej prawa jest art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022 r., poz. 2243, z późn. zm.), który brzmi:

„Podmiot uprawniony, który po dniu 23 lutego 2022 r. zawarł z odbiorcami uprawnionymi, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b-f, umowę sprzedaży, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne, albo umowę kompleksową, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne, w zakresie dostawy energii elektrycznej do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, dokonuje z tymi odbiorcami rozliczeń wynikających ze stosowania ceny maksymalnej proporcjonalnie, w miesięcznych ratach, w okresie do dnia 31 grudnia 2023 r.”.

Solare Energy będzie to ustawowe prawo realizować, rozliczając zamrożenie ceny za miesiące przed wejściem w życie ww. ustawy proporcjonalnie, w miesięcznych ratach – jak nakazuje przywołany przepis. Rozliczenia te będą wyglądały w zróżnicowany sposób w zależności od dokładniej sytuacji Klienta. Sprawdź, jak przeprowadzimy Twoje rozliczenie! Przykładowe sytuacje opisujemy poniżej.


1. Twoja umowa jest aktywna i wszystkie rozliczenia są regulowane na bieżąco, a na Twoim koncie nie widnieje żadne zadłużenie.

→ Na przesłanym przez nas piśmie wskazaliśmy Twoją Sumę Korekt oraz wartość równą 1/13 tej kwoty.

→ Przy płatności za kolejnych 13 faktur pomniejszaj kwoty przelewów o 1/13 Sumę Korekt. Przelew tytułuj według wzoru: [Numer faktury] – minus kwota 1/13.

→ Jeżeli kwota do zapłaty na bieżącej fakturze będzie mniejsza niż 1/13 Sumy Korekt masz dwie możliwości:

    1. złożyć wniosek o zwrot pozostałej kwoty na rachunek bankowy;
    2. pozostawić ją jako nadpłatę, która następnie będzie zaliczona na poczet kolejnej płatności na gruncie Ogólnych Warunków Umowy.

2. Umowa jest aktywna, ale rozliczenia nie są regulowane na bieżąco i na Twoim koncie widnieje zadłużenie.

→ Na przesłanym przez nas piśmie wskazaliśmy Twoją Sumę Korekt oraz wartość równą 1/13 tej kwoty.

→ Kwota 1/13 Sumy Korekt będzie rozliczana comiesięcznie z najstarszą wymagalną fakturą na Twoim koncie. Jeżeli kwota ta nie pokryje Twojego pełnego zadłużenia, nadal będziemy prowadzić działania windykacyjne. Po uregulowaniu zaległości kolejne odliczenia będziemy prowadzić od bieżących faktur, zgodnie z zasadami z punktu nr 1.


3. Umowa pomiędzy Tobą a Solare Energy została już zakończona, rozliczenia dotychczasowe są uregulowane i po otrzymaniu korekt na Twoim koncie powstała nadpłata.

→ Należy złożyć do nas jeden wniosek o zwrot powstałej nadpłaty na rachunek bankowy. Pobierz wzór wniosku TUTAJ.

→ Po przyjęciu Twojego wniosku zwrot będziemy wykonywać w sposób, do którego zobowiązuje nas ww. ustawa z dnia 27 października 2022 roku w comiesięcznych ratach w okresie do dnia 31 grudnia 2023 r.


4. Umowa pomiędzy Tobą a Solare Energy została już zakończona, ale dotychczasowe rozliczenia nie są w pełni uregulowane i na Twoim koncie widnieje zaległość.

→ Na przesłanym przez nas piśmie wskazaliśmy Twoją Sumę Korekt oraz wartość równą 1/13 tej kwoty.

→ Kwota 1/13 sumy korekt będzie rozliczana comiesięcznie z najstarszą wymagalną fakturą na Twoim koncie, aż do pełnego wykorzystania kwoty korekt lub uregulowania zaległości – do czego zachęcamy, bo zgodnie z Umową i OWU jest to Twój obowiązek.

→ Kwota korekt nie może zostać przypisana w pełni jako jednorazowe rozliczenie do zaległości. Jeżeli kwota ta nie pokryje Twojego pełnego zadłużenia, nadal będziemy prowadzić działania windykacyjne.

→ Po uregulowaniu zaległości, jeżeli pozostanie nadpłata może ona zostać zwrócona zgodnie z pkt. 3, w pozostałej części rat.


5. Umowa jest aktywna, a Ty zapłaciłeś już za kolejne miesiące bez odliczenia kwoty 1/13 korekt.

→ Na przesłanym przez nas piśmie wskazaliśmy Twoją Sumę Korekt oraz wartość równą 1/13 tej kwoty.

→ Przy płatności za kolejne faktury prosimy pomniejszyć kwotę przelewu o powstałą nadpłatę (składającą się z kilku części 1/13 Sumy Korekt), np.

Zapłaciłeś już za grudzień bez odliczania kwoty 1/13 za jeden miesiąc (czyli zapłaciłeś pełną kwotę), zatem przy płatności za styczeń pomniejsz wpłatę o 2/13 kwoty korekt (po jednej części za każdy miesiąc). Taki przelew zatytułuj według wzoru: [Numer faktury] – minus kwota 2/13. W kolejnych miesiącach odliczaj już 1/13 Sumy Korekt. Przelew tytułuj według wzoru: [Numer faktury] (minus kwota 1/13).

→ Możesz również złożyć wniosek (POBIERZ WNIOSEK) o zwrot środków na rachunek bankowy tych części Sumy Korekt, których nie odliczyłeś od płatności, np.

Zapłaciłeś już za grudzień bez odliczania kwoty 1/13 za każdy z miesięcy (czyli zapłaciłeś pełną kwotę). Złóż wniosek o zwrot 1/13 Sumy Korekt (1/13 za grudzień). W kolejnych miesiącach odliczaj 1/13 Sumy Korekt. Przelew tytułuj według wzoru: [Numer faktury] – minus kwota 1/13.

 


W celu prowadzenia rozliczeń w pozostałych przypadkach zgodnie z prawem Solare Energy skierowało zapytania do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Urzędu Regulacji Energetyki oraz Zarządcy Rozliczeń S.A. z prośbą o interpretację obowiązujących przepisów, co pomoże nam bezproblemowo obsłużyć Klientów i zwrócić im należne środki zgodnie z przepisami prawa.

Po uzyskaniu oficjalnych informacji od podmiotów regulujących prawo energetyczne oraz wykonujących jego zapisy, na tej stronie zamieścimy dalsze informacje dla Klientów Solare Energy. Prosimy o śledzenie tej strony. 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.